Hoppa till huvudinnehåll
<<< Djurens Rätt

Årsmöte 2021

Varmt välkommen till årets viktigaste möte.

Årsmöte 2021 arrangeras digitalt med tanke på den rådande situationen. Du är välkommen att delta och rösta om verksamhetsplan, budget och den nya styrelsen – samt att till hur året som gått har varit. Medlemmar kommer att få inbjudan digitalt och via medlemstidningen, inte via post. Nytt för i år är att du måste anmäla dig till Djurens Rätt Umeås årsmöte. Anmälan till årsmötet.

Välkommen till årsmöte!

Ta din chans att påverka vårt arbete 2021 genom att delta på vårt digital årsmöte. Kom ihåg att betala årets medlemsavgift innan mötet för att ha möjlighet att rösta.

Tid: 15 februari 2021 kl. 18.00
Plats: Via videoverktyget Zoom

Kan du inte delta på mötet men ändå vill veta mer och kanske bli aktiv i Djurens Rätt? Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor om årsmötet eller andra frågor om vår verksamhet på umea@djurensratt.se. Du hittar oss också på Facebook genom att söka på “Djurens Rätt Umeå”.

Varmt välkommen och tack för ditt stöd!

PS.
Vårt Plusgiro är 46 28 45-9 för dig som vill ge en gåva till Djurens Rätt Umeå. Du kan också skänka pengar via Swish på nummer 123 268 85 21. Tack, din gåva hjälper oss i vårt arbete för djuren!

Kallelsen finner du även här. 

Årsmöteshandlingar

Dagordning årsmöte Djurens Rätt Umeå

 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet
 2. Godkännande av kallelsen
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Styrelsens kassa- och verksamhetsberättelse
 6. Revisorns berättelse
 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår
 8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för nya verksamhetsåret
 9. Val av ordförande, tillika ledamot i styrelsen
 10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 11. Val av en (1) revisor jämte en (1) suppleant
 12. Val av ombud jämte ersättare till riksstämman, för en period av ett år
 13. Val av minst en (1) ordinarie valberedare jämte minst en (1) suppleant
 14. Motioner och övriga skrivelser från medlemmar
 15. Vid mötet väckta frågor